Breaking

Terma dan Syarat


1. Kenderaan

 1. Kenderaan yang disewa tidak dibenarkan untuk di bawa ke Genting Highland.
 2. Penyewa adalah dinasihatkan untuk memandu di Semenanjung Malaysia sahaja. 
 3. Jika mana-mana kemalangan kecil yang berlaku kepada kenderaan yang disewa (dengan kos membaik pulih di bawah RM3, 000), pelanggan perlu menanggung semua jumlah kos membaik pulih.
 4. Jika mana-mana kemalangan besar yang berlaku kepada kenderaan yang disewa (dengan kos membaik pulih melebihi RM3, 000), pelanggan perlu membayar excess clause antara RM1800 ke RM4500, bergantung kepada model kenderaan.

2. Keperluan Pemandu

 1. Penyewa mesti mempunyai lesen memandu kereta  Malaysia yang sah dan juga dokumen pengenalan diri Malaysia yang sah seperti kad pengenalan.
 2. Warga Asing mesti memegang lesen memandu antarabangsa yang sah dan pasport yang sah.

3. Tempoh sewa minimum

 1. Mod sewa minimum adalah satu hari. Satu hari dikira sebagai 24 jam.

4. Petrol, Bayaran Letak Kereta, Bayaran Tol, dan kesalahan yang berkaitan

 1. Kadar sewa tidak termasuk petrol, bayaran letak kereta, saman, bayaran tol dan lain-lain yang berkaitan trafik.
 2. Penyewa akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk apa-apa saman atau denda yang dikeluarkan oleh polis trafik Malaysia, jabatan pengangkutan jalan atau pihak berkuasa perbandaran tempatan.

5. Mengambil Kenderaan

 1. Semasa mengambil kenderaan, penyewa perlu mengemukakan: salinan Kad Pengenalan, salinan lesen dan membuat jumlah pembayaran penuh (Sewa + Deposit)

6. Deposit

 1. Deposit tidak akan dikembalikan jika anda membatalkan tempahan disaat akhir.
 2. Deposit adalah untuk deposit keselamatan, dan kami akan membayar balik semula semua deposit setelah kereta tersebut dikembalikan kepada kami sama seperti keadaan asal, tanpa saman, dan kemalangan.
 3. Dalam kes di mana satu caj tambahan diperlukan untuk sewa kereta, ia akan ditolak daripada deposit dan bakinya akan dibayar balik kepada penyewa, setelah kenderaan dikembalikan.

7. Cara Pembayaran.

 1. Cara pembayaran adalah secara tunai. Kadar tercatat adalah dalam mata wang Ringgit Malaysia.

8. Kesediaan Kenderaan

 1. Semua sewa tertakluk kepada ketersediaan.
 2. Sekiranya deposit tempahan telah diletakkan dan kenderaan itu tidak boleh disediakan pada masa pengambilan, penyewa itu hendaklah diuntukkan dengan kenderaan lain dengan keupayaan yang sama.

9. Pemulangan Lewat.

 1. Kereta disewa perlu dikembalikan menurut  masa yang ditetapkan.
 2. Apa-apa kelewatan pemulangan kereta, penyewa akan dikenakan caj tambahan mengikut masa kelewatan.

10. Pengecualian

 1. Kenderaan yang disewa tidak boleh digunakan untuk tujuan yang menyalahi undang-undang.
 2. Kenderaan yang disewa tidak boleh dikendalikan oleh mana-mana orang lain selain daripada penyewa sendiri.
 3. Kenderaan yang disewa tidak boleh digunakan untuk membawa penumpang, barang-barang atau bahan-bahan yang berlebihan.
 4. Kenderaan yang disewa tidak boleh digunakan untuk menolak, menggerakkan atau tunda kenderaan lain, treler atau apa-apa benda lain.
 5. Kenderaan yang disewa tidak boleh digunakan untuk mana-mana perlumbaan atau dalam mana-mana pertandingan.
 6. Penyewa pelulah memastikan kenderaan itu tidak dikendalikan dengan cara yang cuai.

P / N: Kami berhak menukar Terma & Syarat ini tanpa memberi notis terlebih dahulu

Powered by Blogger.